Әдістемелік және инновациялық технологиялар бөлімі

Әдістемелік және инновациялық технологиялар бөлімінің басшысы, э.ғ.к., аға оқытушы Балабекова Дина Буркитбайқызы

Әдістемелік және инновациялық технологиялар бөлімі білім беру сапасын арттыруға, болашақ түлектердің кәсібі мамандақтарын толық игеріп, сұраныс нарығының талаптарына сәйкес жоғары бәсекелік қабылетті болуына қажетті әдістемелік және инновациялық технологиялар бойынша жұмыстарын ұйымдастыратын, жоспарлайтын, бақылайтын және жүзеге асыратын университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Негізгі міндеттері:

– Білім беру бағдарламаларын іске асыруды әдістемелік қамтамасыз ету;

– Әдістемелік-инновациялық жұмыстарына қажетті құжатардың талаптарға сай нұсқаларын әзірлеп, бекітіп университет құрылымдарына үйлестіру;

– Факультеттердің, кафедралардың әдістемелік және инновациялық технологияларды оқу үдерісінде пайдалану жұмыстарын сараптау, бақылау және бағалау;

– ПОҚ авторлық бағдарламаларын, оқулықтарын, оқу-әдістемелік әдебиеттерін әзірлеуде жәрдем көрсету,  басылымдарды дайындау жөніндегі жұмыстарды ұымдастырұға ықпал ету;

– ПОҚ әдістемелік шеберлігін арттыру және аттестаттау жөнінде жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

–   Әдістемелік кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек стөлдер және т.б. өткізу  бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу;

–    Білім беру процесін оқу құралдары, әдебиеттері және әдістемелік нұсқаулықтармен қамсыздандыру мониторингін жүзеге асыру;

–    Қашықтықтан оқыту нысанын әдістемелік  құжаттармен қамтамасыз етлуін қадағалау.

Қызметтері:

– Оқулық, оқу-әдістемелік құралдарды, оның iшiнде электрондық тасымалдағыштардағыны әзірлеуді ұйымдастыру;

–  Мамандарды даярлау сапасын көтеру мақсатында оқу-әдiстемелiк жұмыстарды жетiлдiру бойынша ұсыныстар беру және оның жүзеге асуын талдау;

– Оқу-әдістемелік құжаттарды сараптамадан өткізу нәтижелерін қарау және құжаттарда көрсетiлген жобаларды ұсыну бойынша шешiм беру;

–  Оқыту үдерісіне жаңа технологияларды, оқытудың белсенді әдістерін және білім алушылардың білім сапасын бақылаудын жаңа әдістерін ендіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

– Оқу-әдістемелік үдерісті жетілдіруге және ПОҚ практикалық көмек көрсетуге бағытталған әдістемелік жұмыстардың түрлі формаларын ендіру жолдарын қарастыру;

–   Модульдер ( элективті пәндер) каталогін қарау және бекiту;

– Мамандықтар (МОӘК) мен пәндердің (ПОӘК) оқу-әдiстемелiк кешендерiнің сапасын бағалау және бекiту;

–   Ашық сабақтарға қатысу, нәтижесін бағалау;

– Университетте өткізілетін оқу-әдістемелік конференциялардың тақырыптарын, бағдарламаларын бекіту және ұйымдастыру жұмыстарына қатысу.

Әдістемелік және инновациялық технологиялар бөлімінің қызметкері:

Балабекова Дина Буркитбаевна – бөлім бастығы

Байланыс:

Телефоны: 8702 101 25 12

Кабинет 203, Байтурсынов көш.

Эл. пошта:  ageka1947@mail.ru

Пройдите по ссылке: