Халықаралық қатынастар және академиялық ұтқырлық бөлімі

Халықаралық қатынастар және академиялық ұтқырлық бөлімі басшысы – Сыдыкова Зухра Ештаевна

Академиялық ұтқырлық және халықаралық ынтымақтастық Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Академиялық ұтқырлықтың мақсаты: халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау, әлемдік білім беру ресурстарын пайдалану.

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы екі бағытта жүзеге асырылады:

 • Сыртқы академиялық ұтқырлық – бұл белгілі бір академиялық кезеңге білім алушылар мен оқытушы-зерттеушілердің шетелде оқу немесе зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ауысуы;
 • Ішкі академиялық ұтқырлық – білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің белгілі бір академиялық кезеңге оқу немесе зерттеу жүргізу үшін ел ішінде орын ауыстыруы;

ПОҚ үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуына  қажетті құжаттар тізімі:

 •  Кафедра басшысы немесе декан қол қойған өтінім;
 • Қабылдаушы ЖОО-нан Ректордың атына ресми хат;
 • Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша іс-сапар, тағылымдамадан өту туралы есеп;

Академиялық алмасу бағдарламаларына қатысу үшін талаптар (студенттер үшін)

 • GPA есебімен университетте бір академиялық кезеңді, семестрді, модульді аяқтау. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша университет қаражаты есебінен (шетелге және/немесе ҚР бойынша) баратын білім алушылар үшін GPA 3,00-ден төмен емес.
 • Алыс шетел үшін-TOEFL немесе IELTS (6) сертификатының болуы (ағылшын тілін білу).

Қажетті құжаттар тізімі

 1. Ректордың атына өтініш; (үлгі);
 2. Білім алушының өтініші;
 3. Үш жақты келісім;
 4. GPA;
 5. Шеттілін меңгергені туралысертификат;
 6. Шетелдік паспорттың көшірмесі;
 7. Сурет 3*4 (2 дана);
 8. Қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар шақыру көшірмесі.

Халықаралық ынтымақтастық саласында меморандумдар жасалды

 • Қолданбалығылымдартехникалықуниверситеті, Вильдау қ. Германия
 • AGH ғылыми-техникалық университеті, Краков, Польша
 • ВЭГУ академиясының Томск институты, Томск қ., Ресей
 • ХалықөнеріЖоғарымектебініңОмбы филиалы, Омск қ., Ресей
 • Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті И. Раззакова, Қырғызстан
 • Беларусь мемлекеттік техникалық университеті, Беларусь Республикасы
 • К.Д. Ушинский атындағы Ярослав мемлекеттікпедагогикалықуниверситеті, Ресей
 • Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, Омск қ., Ресей
 • Тәжік педагогикалық институты, Педжикент қ., Тәжікстан
 • «Заң институты» жоғары білім беру мекемесі, Санкт-Петербург қ., Ресей
 • «Мәскеу экономикалық институты» жоғары білімнің мемлекеттік емес білім беру мекемесі, Мәскеу қ., Ресей
 • «Беларусь Ұлттық Ғылым академиясының азық-түлік жөніндегі ғылыми-практикалық орталығы» республикалық біртұтас кәсіпорны, Минск қ., Беларусь Республикасы
 • Беларусь мемлекеттік аграрлық техникалық университеті, Минск қ., Беларусь Республикасы

Халықаралық қатынастар және академиялық ұтқырлық бөлімі:

Сыдыкова Зухра Ештаевна – бөлім басшысы

Телефоны: 87014199369; жұмыс телефоны: 371287

Кабинет 201 Байтурсынова 80А корпус

Эл. пошта:  zuhra0007@mail.ru

Пройдите по ссылке: