Іс-тәжірибе бөлімі

Іс-тәжірибе бөлімінің басшысы – Мырзахметова Зауре Толенқызы

Іс-тәжірибе бөлімі –  студенттерді кәсіптік даярлаудан өту үшін білім беру ұйымдары үшін практикалық негіз ретінде анықталған кәсіпорындарға (ұйымдарға) жібереді.

Бөлім қызметі: студенттің теориялық білімін бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттілікті алуға, сонымен қатар озық тәжірибені меңгеруге бағытталған.
Практика бойынша Бөлім: іс-тәжірибе бойынша факультеттер, кафедралар және оқу-әдістемелік кеңес, әдістемелік комиссиялар арасындағы байланысты жүзеге асырады, сондай-ақ олардың жұмысын бақылайды.
Практика мақсаты:
Бұл практиканың мақсаты кәсіби қызметтің барлық түрлерін кешенді игеру, жалпы және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, сондай-ақ мамандықтар бойынша практикалық жұмыстардың білімі мен дағдыларын игеру болып табылады.
Практика міндеттері:
– жоғары білім беру стандартының талаптарына сәйкес практикалық және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру;
– тәрбие және ұйымдастыру жұмыстары бойынша тәжірибені қалыптастыру;
– жаңа талаптарға жауап беретін маманның кәсіби шеберлігін қалыптастыру;
– кәсіби іс-әрекетті енгізуде кәсіби іс-әрекет пен дағдыны қалыптастыру, сонымен қатар студенттердің түрлі практикалық іс-әрекет түрлерімен тығыз байланысы;
– студенттердің кәсіби тәжірибесінде зерттеу және шығармашылық әдістерін қалыптастыру, өз жұмысының нәтижелерін талдау дағдыларын меңгеру.

Пройдите по ссылке: