Мониторинг және жұмыспен қамту бөлімі

Мониторинг бөлімі басшысы – Жантеева Айна Туреханқызы

Мониторинг бөлімі білім алушылардың білім деңгейлерін бағалауды ұйымдастыру және өткізуді қамтамасыз ететін, сонымен қатар оқу үрдісіне қызығушылық білдірген барлық қатысушылармен мониторинг жүргізетін университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Негізгі міндеттері:

– Білім алушылардың білім деңгейінің әділ бағалауын қамтамасыз етуге;

– Білім сапасының көрсеткіштерінің деңгейін анықтауға;

– ЖОО басшылығына оқытуда және тәрбие үрдісінің ұйымдастырылуына лайықты технологияларды іздестіру үшін аналитикалық ақпаратты беруге

Қызметтері:

– Білім алушылардың компьютерлік тестілеуін ұйымдастыру және өткізу;

– Мамандықтардың пәндері бойынша ЖОО-ғы тест тапсырмаларының қорын қалыптастыру;

– Компьютерлік тестілеуге қатысатын білім алушылардың базасын құру;

– «Оқытушы білім алушы көзімен» сауалнамасы нәтижесін өңдеу;

– Білім алушылардың білімдерін сапалы бағалау үшін жағдай тудыру;

– Емтихандар сессиясының өткізу кестесін құру;

– Мониторингті ұйымдастырылуы үшін қажетті ақпаратты сұрату;

– Білім беру қызметінің барлық қатысушыларының (білім алушылар, ПОҚ, жұмыс берушілер, т.б.) білім берудің әртүрлі процестерімен қанағаттану мониторингісін, олардың әлеуметтік шындыққа қатынасын және әлеуметтік көңіл күйін, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік шындық аясында белсенділігін ұйымдастыру;

– Университеттің ішкі және сыртқы білім беру қызметтері тұтынушыларының қанағаттандырылу мониторингісінің нәтижесін өңдеу және талдау;

– ЖОО басшылығына тестілеу және мониторинг бөлімінің қызметі жөнінде есебін ұсыну.

Ұсынылған тұжырымдамалық моделі- ішкі мониторинг білім беру процесінің принциптеріне негізделген халықаралық стандарттар Сапа менеджментте  көрсетілгендей, бұл жүйелі тәсіл әрбір оқытушының жеке құзыреттілігінің шынайы сапасын бағалау қорытындысына  мүмкіндік береді.

Мониторинг және жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлері:

Жантеева Айна Турехановна – бөлім жетекшісі

Келдебеков Сабыр – программист

Байланыс:

Телефоны: 87478686322; жұмыс телефоны: 771552

Кабинет 117 гл.корпус

Эл. пошта:  aina1968j@mail.ru

Пройдите по ссылке: