ХГТУ түлектерінің жұмысқа орналасуы

Университет түлектерінің жұмысқа орналасу мониторингі олардың сұранысқа ие болуын талдау, жұмысбастылық каналдары бойынша түлектерді орналастыру құрылымындағы үрдістерді анықтау үшін негіз болып табылады. Сондықтан да университеттің жұмыспен қамтуға ықпал ету жүйесінде түлектерді жұмыспен қамту мониторингін жүргізу механизмін қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінген.

Мониторинг үш сатыда жүргізіледі. Түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингінің бірінші сатысы соңғы курста бітіруші курс студенттерінен сауалнама алу нысанында жүргізіледі. Мониторингтің екінші сатысы диплом алу мезетінде түлектердің алдын ала жұмысқа орналасу туралы мәліметін алу мақсатында маусым айында жүргізіледі. Және соңғы нақты жұмысқа орналасу мониторингі.

Түлектердің карьералық өсуін бітіртуші кафедра тарапынан қадағалау түлектермен кері байланыс түрінде жүргізіледі. Университеттің көптеген түлектері өзінің еңбек жолында аймақтың кәсіпорындарында болсын, одан тыс жерлерде де айтарлықтай карьералық жетістіктерге жетеді.

   Университет түлектерінің карьералық өсуі

Пройдите по ссылке:TwitterPinterestWhatsAppVKРесурс

Share this Page