Mukagali.2018@mail.ru/ April 7, 2020/ Жаңалыктар/ 0 comments

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті жас ғалымдар мен студенттер!

Сіздерді 2020 жылдың 29 сәуірінде Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінде өтетін «Ғылым, білім және мәдениет: жаҺандық тенденциялар және аймақтық аспектілер» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференция жұмысының бағыттары:

  1. Математика және IT технологиялары;
  2. Экономика және бизнес;
  3. Өнер және дизайн;
  4. Тарих және құқықтану;
  5. Филология;
  6. Жаратылыстану ғылымдары;
  7. Педагогика және психология;
  8. Дене шынықтыру және спорт.

Конференцияға қатысу формасы: сырттай

Конференция материалдары негізінде ISBN халықаралық индексі бар жинақ шығарылады.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Мақалаға қойылатын талаптар:

Көлемі 5 беттен аспайтын қолжазба мәтіні Microsoft Word редакциясында келесі талаптарға сай теріледі: Times New Roman қаріп өлшемі – 14 кегль, жаңа жол бойынша шегініс-1,25 см; Жоларалық қашықтық – 1; Өріс: сол жағы – 2,5 см, қалғандары – 2,0 см. Бет нөмірі көрсетілмейді; сілтеме тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөмеріне сай көрсетіледі ([1, 256 б.]). Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін беріледі. Сонымен қатар мақала қазақ тілінде жазылса, аннотация орыс және ағылшын тілдерінде, ал мақала орыс тілінде жазылса, аннотация қазақ және ағылшын тілдерінде, мақала ағылшын тілінде жазылса қазақ және орыс тілдерінде аннотация жазылуы шарт.

ӘОЖ 631.3.0

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ (12)

Сабырова М.Е.–э.ғ.к., аға оқытушы(12),

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент қаласы. Қазақстан

АННОТАЦИЯ(12)

Ключевые слова:

ABSTRACT(12)

Keywords:

Баяндаманың негізгі мәтіні (12)

Әдебиеттер  (12)

Өтініш формасы:

Өтініш
1. Баяндамашының аты-жөні
2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
3. Ұйымның аты
4. Мекенжайы (индексті көрсетіңіз)
5. Телефон байланысы, факс (халықаралық кодпен)
6. Баяндама тақырыбы
7. Бөлімнің атауы
8. Қажетті техникалық қолдау
9. Қонақ үй брондау қажеттілігі (иә, жоқ)

Мақалаларды қабылдаудың соңғы мерзімі – 2020 жылғы 27 сәуір (қоса алғанда). Ұйымдастыру комитеті конференцияның тақырыптарына қатысы жоқ немесе 2020 жылдың 27 сәуірден кейін алынған талаптарды бұза отырып жасалған мақалаларды қабылдамауға құқылы. Ұйымдастыру комитетінің мақаланы жариялауға қабылдағаны туралы хабарламаны алғаннан кейін авторлар төлемдер төлегені туралы құжаттың сканерленген көшірмесін ұсынуы керек. Мақалалар электронды пошта арқылы  makhan.nurmat@mail.ru 2020 жылдың 29 сәуіріне дейін қабылданады. Мақалалар Конференция материалдарында жарияланады және  mgtu.kz сайтында орналастырылады.

Ғылыми мазмұн мен материалдарды ұсынуға авторлар жауап береді. Конференция тақырыптары мен дизайн талаптарына сай емес немесе белгіленген мерзімнен кеш жіберілген материалдар қарастырылмайды және қайтарылмайды.

Ұйымдастырушылық мәселелер:

Конференцияға қатысу үшін тіркеу жарнасы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін, сайтта жарияланады, ал материалдар жинағын алу үшін 2500 теңгені құрайды, басқа мемлекеттердің азаматтары үшін тегін, ал материалдар жинағының бір данасын алуға құқылы 20 АҚШ доллары.

Ұйымдастыру жарналары Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің банктік шотына автордың тегі мен аты жазылған қабылданады. «Конференция – 2020» төлемінің мақсаты.

Төлем туралы мәліметтер:

«Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті» ЖШС

160000 Шымкент, Байтұрсынов көш., 80 А

АО «Народный банк Казахстана» ТОО «МГТУ»

РНН582200014805

ИИК KZ836010291000059457

БИН 980440003151

БИК HSBKKZKX,

КБЕ 17.

 Конференцияның негізгі күндері:

 Мақалаларды тапсыру – 2020 жылғы сәуірдің 27 жұлдызына дейін.

Тіркеу жарнасын төлеу – 2020 жылғы сәуірдің 29 жұлдызына дейін.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, Шымкент қ. ул.Байтұрсынов, 80 А

тел. +7 7016219499

Электрондық поштасы: makhan.nurmat@mail.ru

сайт: https://mgtu.kz/

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*