Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің Жас ғалымдар кеңесі ерікті түрде үнемі кеңестік қызмет көрсететін алқалы орган болып саналады.

Кеңес мақсаттары

  • Жас ғалымдардың кәсіби деңгейін көтеру үшін жәрдемдесу
  • Жас ғалымдарды ғылым мен техниканың дамуы проблемаларын шешуге тарту;
  • Ғылыми потенциалын дамытуға және шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға көмектеседі;
  • Жас ғалымдар мәселелерін шешуді тиімділігін жоғарылату;
  • Университеттің жас ғалымдарының кәсіби, интеллектуалдық, заңды және әлеуметтік-тұрмыстық құқықтары мен мүдделерін қорғау, оларды іске асыру

Міндеттері

  • Жас ғалымдарының кәсіби өсуіне, жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерге белсенді қатысуларына қолдау көрсету;
  • Өкілетті орган рөлін атқару, ғылыми кеңесте және ұйымды басқаруда, сонымен қатар мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдарда жас ғалымдардың құқығын құру, кәсіби қызметтің әртүрлі аспектілері мен өмірдің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы бойынша жас ғалымдардың пікірін айту;
  • Арнайы әзірленген іс-шаралар жүйесі арқылы жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсендіру;
  • Жас ғалымдардың зерттеу жобаларына, ғылыми гранттарға, байқауларға, бағдарламаларға, тағылымдамаларға қатысуын жетілдіру;
  • Басқа да ғылыми ұйымдардың, жоғары оқу орындарының Жас ғалымдар кеңесімен байланыс желісін қалыптастыру және кеңейту.

Share this Page