Бөлім басшысы

Нұрлан Серікбайұлы Ханжаров, техника ғылымдарының  кандидаты, доцент, Халықаралық тоңазытқыш академиясының  корреспондент мүшесі . Оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми жұмыс бойынша  ЖОО проректорының жұмыс тәжірибесі бар.  15 оқулық пен оқу құралдарының, 10 ҚР патентінің, 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

МСмА бөлімі қызметінің негізгі бағыттары мен міндеттері

А) ЖОО-дағы білім беру қызметінің мониторингі саласында:

 • Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының сабақ өткізу және СОӨЖ/СОӨЖ ұйымдастыру сапасының мониторингі (ЖОО ішіндегі бақылау, ЖОО оқытушыларының өзара сабаққа қатысуын бақылау, ашық сабақтар өткізу және т. б.);
 • Тиісті білім беру бағдарламаларында қарастырылған студенттер мен магистранттардың практикадан, тағылымдамадан, СҒЗЖ\МҒЗЖ және т. б. өтуін әдістемелік қамтамасыз ету мониторингі;
 • Оқу процесін қамтамасыз ету, білім алушылардың білімін аралық және қорытынды бақылау үшін оқу-әдістемелік материалдарды дайындау мазмұнына, деңгейіне және сапасына қойылатын талаптарды сақтау мониторингі;
 • Білім беру бағдарламалары  бойынша  2019-2020 оқу  жылына  дуалды  оқыту элементтерін  іске  асыру  мониторингі;
 • Студенттер мен магистрантардың қорытынды атестаттауын  ұйымдастыру  мониторингі және нәтижелерін талдау ;
 • Бакалавриат және магистратура білім алушыларының оқу сабақтарына қатысуын мониторингілеу және талдау;
 • Бакалавриат және магистратура дайындау бағыттары бойынша әзірленетін білім беру бағдарламалары  мен  элективті пәндер  каталогтарын  мониторингілеу және талдау;

Бакалавриат және магистратура білім алушылары арасында сауалнама жүргізу және олардың нәтижелерін талдау:

 1. “Білім алушылардың О ж\е ОӘЖ және СҒЗЖ\МҒЗЖ ұйымдарымен, әкімшілік-шаруашылық жағдайлармен қанағаттану деңгейі»,
 2. «Практикаларды ұйымдастыру деңгейі»,
 3. «Оқытушының студенттің/магистранттың “көзімен” бағасы»;
 • “Университет мамандарын дайындау сапасына жұмыс берушілердің қанағаттану деңгейі” сауалнамасының нәтижелерін талдау және өткізу».

ЖОО-дағы білім беру қызметінің мониторингі саласындағы жұмыстарды жақсарту үшін ұсыныстар әзірлеу.

Б) сапа менеджменті саласында:

 • ISO 9001:2015 халықаралық стандарттарына сәйкес кредиттік оқыту жүйесін дамыту;
 • ХГТУ құрылымдық бөлімшелерінде СМЖ жұмыс істеуі туралы деректерді жинау және талдау;
 • Сапа менеджменті саласындағы ЖОО-ның ішкі құжаттарын жетілдіру;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерінде жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған білім беру қызметтерінің сапасын бақылау процестерін жоспарлау, әзірлеу және әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету;
 • СМЖ нәтижелілігін ХГТУ кафедралары мен құрылымдық бөлімшелерінде енгізу, қызмет ету және жақсарту бойынша жұмыстарды үйлестіру;
 • Халықаралық және республикалық жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық, білім сапасы саласында Ақпарат және тәжірибе алмасу.
 • СМЖ саласындағы қызметті жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру;
 • СМЖ мәселелері бойынша ЖОО құрылымдық бөлімшелерінің оқытушылары мен қызметкерлеріне кеңес беру.

 

В) ХГТУ – да іске асырылатын білім беру бағдарламаларын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуге дайындау саласында:

 • Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінде (ESG) және ұлттық стандарттарда жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін еуропалық стандарттар мен басшылық принциптеріне сәйкес білім беру ұйымдарын институционалдық/мамандандырылған аккредиттеуге дайындау саласында нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу.
 • Білім беру бағдарламаларын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу мәселелері бойынша факультеттерді, кафедралар мен құрылымдық бөлімшелерді ақпараттық және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;
 • Білім беру бағдарламалары мен ЖОО-ның институционалдық және мамандандырылған аккредитациясы процедуралары бойынша ЖОО құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері үшін әдістемелік семинарлар ұйымдастыру және өткізу.
 • ЖОО-ны институционалдық және / немесе мамандандырылған аккредиттеуге дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және бақылау;
 • Өзін-өзі бағалау жүргізу процесіне, аккредиттеу агенттігі белгілеген стандарттар мен өлшемдерге сәйкес ББ өзін-өзі бағалау бойынша есепті құрастыруды ұйымдастыру және қатысу және Агенттікке есеп беру.
 • Факультет, кафедралар және аккредиттелетін бағдарлама және жалпы университет бойынша жұмыс топтары ұсынған Өзін-өзі бағалау материалдарын талдау;
 • Институционалдық және/немесе мамандандырылған аккредиттеуге аккредиттеу агенттігіне өтінімді дайындау және ұсыну, агенттік пен ХГТУ арасында ББ аккредиттеуді жүргізу туралы шартқа қол қою.
 • Аккредиттеу агенттігі аккредиттеу кезінде ХГТУ құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарын үйлестіру және ЖОО аккредиттеу / аккредиттеуден кейінгі мониторинг процедурасын сүйемелдеу;
 • Аккредитациялық агенттік қалыптастырған аудиторлар командасының құрамын талдау және мақұлдау;
 •  ЖОО-ның сыртқы аудитін жүзеге асыру кезеңінде ХГТУ құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарын үйлестіру;
 • ЖОО қызметін бағалау жөніндегі агенттіктің аудиторлар командасының ықтимал қателіктердің болуы мәніне есебін талдау және есепке пікір дайындау;
 • Қажет болған жағдайда аудиторлардың қорытынды есебінің жобасына толықтырулар немесе түзетулер енгізу;
 • Аккредиттеу агенттігінің ескертулерін жою бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізуге қатысу;
 • Аккредиттеуден кейінгі кезеңде білім беру бағдарламалары бойынша жетістіктер мен өзгерістер туралы есептер дайындау және Агенттікке есептер беру;
 • Аккредитациялық агенттіктің ескертулерді жою мәніне мерзімдік/аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу процесіне қатысу және ұйымдастыру.
 • Аккредиттеу мәселелері бойынша нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау.

Біздің жетістіктер

Хат-хабар үшін:

Қазақстан Республикасы  Шымкент қ., 160000,

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Байтұрсынов көшесі 80, 211 кабинет.

Тел:    8 778 383 21 11

e-mail:  khanzharov_n @mail.ru

Share this Page