Жалпы мәлімет

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті бұрыннан келе жатқан жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. Қазіргі қоғамның дамуы, экономикалық гүлденуі, өмір сапасы, ұлттық қауіпсіздігі білім беру саласының жағдайымен, ғылымның өрістеуімен, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тәжірибе жүзінде пайдалану тиімділігімен айқындалады.

Қазіргі заманда білім беру мен ғылымның құндылығы көпшілікке танылуымен қатар, жалпы адамзаттың рухани қазыналарының қатарына кіреді. Университеттің ерекше миссиясы қоғамның динамикалық дамуының негізі болатын ғылым мен білімнің кірігуімен жүзеге асады. Осы орайда, университеттер білім беру және ғылым мен ағарту ісінің мұраттарына қызмет етудің, интеллектуалдық еркіндікті іске асырудың, мемлекет пен қоғамның тұрақты дамуына салмақты үлес қосудың, жас ұрпақты тәрбиелеудің үлгілері ретінде қарастырылады.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-18.jpg

Кафедра классикалық университеттер дәстүрлерін жалғастыра отырып, университеттік білім берудің тұрақты жоғары деңгейі мен іргелілігін сақтауда. Кафедрада үш бакалавр мамандықтары дайындалады. Олар:

 • 6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті;
 • 6В01703 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті;
 • 6В01702 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандықтары

 «Тілдер» кафедрасында 2019-2020 оқу жылында  оқытушы-профессорлық құрам қызмет атқаруда. Оның ішінде ғылым докторы – 1, ғылым кандидаттары – 7, аға оқытушы – 5, магистр оқытушылар – 7. Ғылыми дәрежелері және атақтары бар ПОҚ-ның саны 48,0 %-ды құрады. Ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылардың орташа жас көлемі – 45 жас.

Ғылым

Кафедраның  алдында заман талабына сай студенттерге сапалы білім беру ғылыми-материалдық қор жинау сияқты көптеген міндеттер бар. Кафедра оқу үрдісінің талабы бойынша окулықтармен, оқу-қуралдарымен, көркем әдебиеттермен толықтай камтамасыз етілген, мамандандарылған пәндер бойынша арнайы дәрісханалар, лингафон, интербелсенді тақталармен толықтай қамтамасыз етіліп, студенттердің сапалы білім алуы үшін заманауи жағдайлар жасалған.

Оқытушылар және студенттер жыл сайын ғылыми-теориялық конференцияларда баяндамалар жасап отырады. Ең үздік баяндамалар Республикальқ конкурстарға ұсынылады.

 • 6В01701– Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттері қазақтың ақын-жазушыларымен, коғам кайраткерлерімен кездесу өткізіп тұрады. Кафедра өткізген тәрбие жұмыстары дәстүрлі филологтардың он күндігі, «Тұсау кесер», «Домбыра дастан» сиякты  ic-шаралар, тәрбие сағаттары «Студент көктемі, «Көңілді тапкырлар клубының» сайыстары, студенттердің  ойынан шығып, есте каларлыктай болып өткізіледі.
 • 6В01703– Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен мен әдебиеті мамандығы студенттері қаладағы славян орталығымен тығыз қарым-қатынас орнатқан.
 • 6В01702– Шет тілі: екі шетел тілi мамандығы «English Club» ағылшын клубымен белсенді жұмыс атқарады, сонымен қатар Сорос, Бейбітшілік корпусымен тығыз байланыста жұмыс жасайды.

Кафедрада «Жас ақын», «Полиглот», «English Club»  үйірмесі жұмыс атқарады.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-19.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 2-14.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 3-10.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 4-8.jpg

Кафедра меңгерушісі

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-17-767x1024.jpg

Жакипбеков Биржан Ануарбекулы

«Тілдер» кафедрасының меңгерушісі филология ғылымдарының кандидаты

Профессор-оқытушылар құрамы

«Экономика және педагогика» факультеті,  «Тілдер » кафедра құрамында 42 оқытушы  бар оның ішінде: 13  – кандидант аға оқытушылар,  1- профессор, 3- доцент профессор оқытушылар,  1 – PhD оқытушы, 19-  магистр аға оқытушылар , магистр оқытушылар – 5 бар.

«Тілдер» кафедрасының оқытушы-профессорлар құрамы:

 1. Жакипбеков Б. А. ф.ғ.к., аға оқытушы, кафедра меңгерушісі
 2. Бахадырова С. ф.ғ.д., профессор
 3. Қалыбеков Б. Е.      ф.ғ.д., аға оқытушы
 4. Тоқтағұл Б.С.    ф.ғ.к., аға оқытушы
 5. Таукебаева Р. Б.   ф.ғ.к., доцент
 6. Османова Р. А .   ф.ғ.к., аға оқытушы
 7. Кистаубаева Д. М. ф.ғ.к., доцент
 8. Алиева Г.А .  ф.ғ.к., аға оқытушы
 9. Баймыш Л. Қ.   ф.ғ.к., аға оқытушы
 10. Себепова Р.М. аға оқытушы
 11. Закирова Г.Ф.          аға оқытушы
 12. Турсынова Г.И.  аға оқытушы
 13. Дәулеталиева Д.М .  магистр аға оқытушы
 14. Болатова А. А . магистр аға оқытушы
 15. Осымова Г.У. магистр оқытушы
 16. Алайдарова С. Р.  магистр оқытушы

Элективті пәндер каталогі

Халықаралық ынтымақтастық

Академиялық ұтқырлық

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті Экономика және педагогика факультеті «Тілдер» кафедрасынан академиялық ұтқырлық бағдарламасы  бойыншы  биылғы оқу жылында Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығынан 2 студент :Тоқтамуратова Балнур Абдимуратқызы мен Юнусова Дильноза Файзуллақизи  және   қазақ тілі мен әдебиеті және шетел тілі пәндерінің оқытушылары: Тоқтағұл Б.С. , Осымова Г.У.   біліктілігін жоғарылатып іс – тәжірбие алмасу мақсатында жіберілді.

Кәсіптік бағдар

Біздің жетістіктеріміз

 • 6В01701– Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттері қазақтың ақын-жазушыларымен, коғам кайраткерлерімен кездесу өткізіп тұрады. Кафедра өткізген тәрбие жұмыстары дәстүрлі филологтардың он күндігі, «Тұсау кесер», «Домбыра дастан» сиякты  ic-шаралар, тәрбие сағаттары «Студент көктемі, «Көңілді тапкырлар клубының» сайыстары, студенттердің  ойынан шығып, есте каларлыктай болып өткізіледі.
 • 6В01703– Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен мен әдебиеті мамандығы студенттері қаладағы славян орталығымен тығыз қарым-қатынас орнатқан.
 • 6В01702– Шет тілі: екі шетел тілi мамандығы «English Club» ағылшын клубымен белсенді жұмыс атқарады, сонымен қатар Сорос, Бейбітшілік корпусымен тығыз байланыста жұмыс жасайды.

Кафедрада «Жас ақын», «Полиглот», «English Club»  үйірмесі жұмыс атқарады.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-19.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 2-14.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 3-10.jpgЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 4-8.jpg

Біздің түлектеріміз

Тәжірибе мен жұмыспен қамтамасыз ету

Кәсіби іс-тәжірибе білім алушының теориялық дайындығын бекітуге және тереңдетуге және олардың кәсіби қызмет саласында практикалық дағды мен құзіреттерді меңгеруіне, сонымен қатар өзіндік кәсіби қызмет тәжірибесін меңгеруге бағытталған. Іс-тәжірибенің мақсаты – білім алушылардың кәсіби қызметтің барлық түрлерін кешенді меңгеруі, жалпы және кәсіби құзіреттерді қалыптастыру, сонымен қатар мамандық бойынша қажет практикалық жұмыстың білімі мен тәжірибесін меңгеру болып табылады. Педагогикалық іс-тәжірибенің мақсаты жалпы ғылыми, мәдениеттану, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сонымен қатар педагогикалық қабілет, дағды және құзіреттерді теориялық білімі негізінде қалыптастыру болып табылады.

Педагогикалық іс-тәжірибе білім алушылардың оқуының барлық кезеңінде әрбір курста өткізіледі және мыналардан тұрады:    

Кәсіби іс-тәжірибе жоғарғы білімнің оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол келесідей түрлерге бөлінеді:

 • Оқу (танысу) іс-тәжірибесі;
 • Оқу (тілдік) іс-тәжірибесі;
 • Педагогикалық іс-тәжірибесі;
 • Өндірістік іс-тәжірибесі;
 • Диплом алды іс-тәжірибесі.

Жоғары оқу орындары білім алушыларының оқу (танысу) іс-тәжірибесінің мақсаты – оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдетуді қосатын, бастапқы кәсіби құзіреттерді меңгеру, зерттеу қызметінің бірінші дағдыларын алу, іскерлік келіссөздер жүргізу қабілетін алу, оқудың мамандығына сәйкес практикалық қабілет пен жұмыс дағдыларын меңгеруі болып табылады.

Білім алушылардың оқу кезеңдерінің әртүрлі кезеңдерінде іс-тәжірибенің мақсаты мен міндеттері бір-бірінен ерекшеленеді, дегенмен олар басқа оқу формаларымен өзара органикалық байланысты. Іс-тәжірибелердің түрлері мен мерзімдері мамандықтардың оқыту стандарттарымен, оқу жоспарларымен, академиялық күнтізбемен орнатылады, ал мазмұны – кафедралар жасайтын іс-тәжірибенің жұмыс бағдарламаларымен орнатылады.

Кафедра келісі оқу орындарымен келісім-шартқа тұрған.

1.Шымкент Университеті;

2.Қазақ инжинерлі-педагогикалық халықтар достығы университеті;

3.Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеттері.

Share this Page