ТІРКЕУ-ОФИСІ ЖӘНЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІ

Мекен-жайы: Шымкент қаласы , А.Байтурсынов көшесі 80 А, 1-қабат,  107 кабинет, 116 кабинет.

Тел.: 8 (7252) 77-15-52

Тіркеу-офисі және білім алушыларға қызмет көрсету бөліміның басшысы – Хайдаров Садыкжан Шахизиндаұлы

 Тіркеу-офисі және білім алушыларға қызмет көрсету бөлімінің  мамандары:

п/п

Тегі, Аты-жөні

Қызметі

1.

Увайдаева Шолпан Оңғарқызы

Офис-тіркеуші

2.

Шитенова Айгерим

Офис-тіркеуші

3.

Тургинбекова Айгерим Сапарбекқызы

Офис-тіркеуші

4.

Матен Гүлайша Жақыпқызы

Офис-тіркеуші

5.

Алтаева Лаура Базарбайқызы

СҚКБ Инспекторы

6.

Умирзакова Айнур  Сабитқызы

«Платонус» бойынша маман

Тіркеу-офисі және білім алушыларға қызмет көрсету бөлімі

Мақсаты – кредиттік технология бойынша оқыту жағдайында білім алушылардың академиялық рейтингісін есептеу және олардың оқу кезеңдеріндегі оқу жетістіктерін тіркеуді сапалы түрде жүргізу.

Тіркеу-офисі және білім алушыларға қызмет көрсету бөлімінің міндеттері

 • Оқу процессін ұйымдастыру;

 • Білім алушыларды пәндерге тіркеуді ұйымдастыру және жүргізу;

 • Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;

 • Академиялық күнтізбенің уақытылы орындалуын бақылау;

 • Оқудың баллдық-рейтингтік жүйесінің орындалуын ұйымдастыру және бақылау;

 • Білім алушылардың оқу жетістіктерінің академиялық жазбаларын сақтау.

Тіркеу-офисі және білім алушыларға қызмет көрсету бөлімі қызметінің негізгі түрлері:

 • білім алушыларға арналған анықтамалық-жолсілтегішін дайындау;

 • академиялық топтарды қалыптастыру;

 • білім алушылар туралы мәліметтерді мәліметтер базасында толықтыру

 • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын (ЖОЖ) құру;

 • автоматтандырылған ақпараттық жүйеде (ААЖ) электрондық журналдарды қалыптаструды жүзеге асыру және уақытылы толтырылуын бақылау;

 • білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын жүргізу;

 • статистикалық басқармаға жіберілетін мемлекеттік статистикалық есебін дайындау

 • ( 3НК формасы бойынша);

 • есеп беру мәліметтерді қалыптастыру, оған статистикалық есеп мәліметтері де кіреді (ЕСУВО);

 • білім алушылардың үлгерімін бақылаудың барлық түрлерін: ағымдық, аралық, қорытынды бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;

 • мемлекеттік емтихандардың, диплом жобалар (жұмыстар) қорғауының өткізілуін ұйымдастыру және бақылау;

 • апелляциялық комиссия жұмысын ұйымдастыру және апелляциялық комиссия отрысының хаттамаларының сақталуын қамтамасыз ету;

 • жылдық өту баллын (GPA) есептеу;

 • транскрипттерді дайындау және беру;

 • оқу бағдарламаларындағы академиялық қарыздары мен пән айырмашылықтарын жою мақсатында жазғы семестрді ұйымдастыру;

 • білім алушылардың академиялық рейтингісін құру;

 • білім алушылар контигентінің қозғалысы туралы мәліметтер даярлау;

 • әскер қатарына шақарылған студенттерге анықтама беру;

 • оқу орнынан анықтамалар беру (арнайы жәрдемақы алу үшін 2-1, 3, 4, 6 қосымшалары, сұраныс орнына тапсыру үшін);

 • оқуға қайта қабылдануға, ауысуға, академиялық демалыс алуға өтініштер қабылдау;

 • басқа жоғары оқу орнынан ауысқан, оқуға қайта қабылданған студенттердің құжаттарына жазбаша сұранысын рәсімдеу;

 • білім алушылар контигентіне қатысты бұйрықтарды дайындау және шығару;

 • оқу-есептік құжатнаманы мұрағатқа тапсыру;

 • жоғары (жоғары білімнен кейінгі) білімді аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтаманы дайындау және рәсімдеу;

Share this Page