Миссия: Түркістан облысы және Шымкент қаласының еңбек нарығының талаптарына сай келетін халықаралық және қазақстандық стандарттарға сәйкес кадрлар даярлау.

Мақсаты: тұтынушылардың барлық деңгейі үшін қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес білікті мамандар даярлау.
Университеттің міндеті – студенттерді болашаққа; бағыттау, олардың ойлау, танымдық қызметін жандандыру, адамның ментальды қабілетін қалыптастыру, рухани-адамгершілік білім беру, студент жастардың жаңа мәдени құндылықтарын қалыптастыру, дәріптеу.

Бұл үшін: оқу және тәрбие процесімен қатар, Жастарды маман ретінде оқыту мен тәрбиелеу; ғалымның, оқытушының әлеуметтік дәрежесін қажетті деңгейге көтеру; оқытушы; ПОҚ кәсіби деңгейін және педагогикалық шеберлігін ұлғайту, ПОҚ-тың ғылыми дәрежесі көтеру; жоғары білім беру сапасын арттыру, басқару жүйесін жетілдіру, кәсіби мамандар мен ғылыми кадрларды (бакалавриат, магистратура, PhD) көп деңгейлі дайындық жүйесін дамыту; оқу-зертханалық және материалдық базасын нығайту, кәсіпорындарды, ұйымдардыды, қорларды және компанияларды инвестицияға тарту; студенттердің, ПОҚ және университет қызметкерлерінің академиялық ұтқырлық есебінен, студенттердің, жас мамандардың интеллектуалдық деңгейін көтеру

ХГТУ саясаты өңірдің және елдің жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларын дайындау мақсатында білім беру сапасын жақсарту, бәсекеге қабілеттілігін, университет түлектерінің қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Share this Page