Сыдыкова Зухра Ештаевна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Факультет кафедралары

Педагогика кафедрасы

Тілдер кафедрасы

Қазақстан тарихы және құқықтану кафедрасы

Бизнес кафедрасы

Жалпы мәлімет

Экономика және педагогика  факультет құрамындағы   4 кафедрада 11 мамандық білім бакалавры және 4  мамандығы бойынша  магистрлер  дайындайды. Факультетте 5 ғылым докторы мен профессорлар, 49 ғылым кандидат, доцент мен ғылым магистрлер жұмыс атқаруда.

Экономика және педагогика  факультет төмендегі білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры дайындайды:

 

           6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі-Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын,  еңбек нарығының жаңа талабына икемді білікті маман  дайындау ұстанымында анықталған.

 

6B01101 Педагогика және психология -Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, бәсекеге қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары, жаңа заман сұранысына икемді, балалардың ерекшелігін есепке ала отырып, еңбек нарығының жаңа талабына сай педагог-психолог маман  даярлау.

 

6В01504 – География білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы  мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарына сай сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзіреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талабы бойынша білікті маман дайындау және практикалық-бағдарламалық  оқуда баклаврлардың құзыреттілігін дамыту. Заманауи кәсіби стандарттар талаптарына сәйкес, география ғылымында іргелі негізгі білімі бар бакалаврларды дайындау, жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру болып табылады. Осы айтылған мәселелерді негізгі ала отырып, студенттердің жеке тұлғалық сапасын дамытуды, сондай-ақ, мамандық бағыты бойынша ҚР ЖББС сәйкес жалпы мәдени әмбебап және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды және сапасын жақсартуды мақсат етеді.

 

        6B01601 Тарих-            Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарына сай сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзіреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талабы бойынша білікті маман дайындау. Тарихи білімді бойына сіңіре отырып, жинақталған ұлттық-мәдени жетістіктерден, айтулы тұлғалардың жарқын істерінен қорытынды жасап, өткен өмірден сабақ алып, қателікті қайталамауға, келешекті болжай білетін ұлтжанды азамат қалыптастыру.

 

       6B01508 «География-тарих» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарына сай сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзіреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талабы бойынша білікті маман дайындау.

Заманауи кәсіби стандарттар талаптарына сәйкес, география және тарих ғылымында іргелі негізгі білімі бар бакалаврларды дайындау және жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру болып табылады. Сонымен қатар тарихи білімді бойына сіңіре отырып, жинақталған ұлттық-мәдени жетістіктерден, айтулы тұлғалардың жарқын істерінен қорытынды жасап, өткен өмірден сабақ алып, қателікті қайталамауға, келешекті болжай білетін ұлтжанды азамат қалыптастыру

 

          6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы университеттің миссиясы мен академиялық саясаты және стратегиялық жоспарына сәйкес бағытталып әзірленген. Еліміздің барлық аймақтарының оқу-ғылыми жағдайын, инновациялық әлеуетін көтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы өзара байланысты дамыта отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру қызметін ұсыну. Сонымен қатар, филология саласында іргелі білімді игерген, тіл біліміндегі осы заманғы ғылыми тұжырымдамаларды терең меңгерген, ұлттық әдебиеттің даму арналары мен көркемдік-эстетикалық мәселелерді оқып үйренген, кәсіби бәсекелестік қабілеті жоғары, әлемдік ғылымдарының жетістіктері мен жаңа инновациялық технологияларды қамтитын, заманауи педагогикалық құзыреттіліктерге ие және оны тәжірибеде кәсіби тұрғыда қолдана алатын маман даярлау.

 

      6B01702  Шетел тілі: екі шетел тілі -Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талабына икемді білікті маман дайындау; Қазақстанның ұлттық білім жүйесіне арналған білім беру бағдарламасымен мамандарды қаруландыру; жаңартылған білім беру аясында жасалынған нормативтік құжаттар мен бағдарламалар және әдістемелік құралдарды оқу үрдісінде пайдалану; оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, жоғары оқу орнындағы және оқу орнынан кейінгі оқу-тәрбие саласындағы қызметті жүзеге асыру; оқытудың жаңа технологияларын енгізу; білім беруді ақпараттандыру; халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу

 

6B01703 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті -Білім беру бағдарламасының мақсаты университеттің миссиясына, академиялық саясатына және стратегиялық даму жоспарына сәйкес негізделген.

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты кәсіби қызмет үшін қажетті, шығармашылық және функционалдық сауатты, сыни ойлайтын, қазіргі қоғамның динамикалық қажеттіліктеріне сәйкес келетін құзыреттіліктерді меңгерген еңбек нарығының талаптарына сәйкес білікті мамандарды даярлау қағидаттарында белгіленген. Білім беру бағдарламасының мақсаты университеттің миссиясына, академиялық саясатына және стратегиялық даму жоспарына сәйкес негізделген.

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты кәсіби қызмет үшін қажетті, шығармашылық және функционалдық сауатты, сыни ойлайтын, қазіргі қоғамның динамикалық қажеттіліктеріне сәйкес келетін құзыреттіліктерді меңгерген еңбек нарығының талаптарына сәйкес білікті мамандарды даярлау қағидаттарында белгіленген.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Жоғары деңгейдегі ғылыми педагогикалық кадрларды даярлауда кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті психологиялық, педагогикалық білімді қамтамасыз ету;

Әлеуметтік әріптестікке, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті, педагогикалық міндеттерді орындау кезінде әр түрлі пәндер саласында білімді интеграциялау дағдылары мен дағдыларын меңгерген, педагогикалық интеграция саласында білімді меңгерген маманды даярлау;

Қазіргі кезеңде ғылыми, практикалық мәселелерді қалыптастыруға, практикада шешуге, жоғары оқу орнында сабақ беруге, ғылыми, практикалық мәселелерді өз бетінше әзірлеуге және шешуге қабілетті зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті жоғары мәдени деңгейдегі маманды дайындау;

Қазіргі кезеңде ғылыми, практикалық мәселелерді қалыптастыруға, практикада шешуге, жоғары оқу орнында сабақ беруге, ғылыми, практикалық мәселелерді өз бетінше әзірлеуге және шешуге қабілетті зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті жоғары мәдени деңгейдегі маманды дайындау.

 

6B04201 Құқықтану- Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университет дамуының стратегиялық жоспарына, академиялық саясатқа, миссиясына жауап береді. Білім беру бағдарламасының басты мақсаты Құқықтану саласында толыққанды, сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету; білім алушылардың Отанға деген патриоттық сезімдерін дамыту; төзімділік, жоғары мәдениет, Адам құқықтары мен бостандықтарына құрмет көрсету; мемлекеттік тілді басым дамыту болып табылады.; отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту, оқытудың инновациялық технологияларын оқу процесіне енгізу арқылы жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын прогрессивті талаптарға сәйкес келетін тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау

 

6B04103 Қаржы – Білім беру бағдарламасының мақсаты Университеттің миссиясы, академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспарына сәйкестірілген.Білім  беру бағдарламасының мақсаты синайы ойлаушы, шығармашылық және функционалды құзыретті, қаржы сферасында кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерге ие болатын, өмір бойы білім алатын және еңбек нарығының замануи талаптарына сай жоғары білікті мамандар даярлау.

 

        6B04102 Есеп және аудит- Білім беру бағдарламасының мақсаты Университеттің миссиясы, академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспарына сәйкестірілген. Білім  беру бағдарламасының мақсаты синайы ойлаушы, шығармашылық және функционалды құзыретті, қаржы сферасында кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерге ие болатын, өмір бойы білім алатын және еңбек нарығының замануи талаптарына сай жоғары білікті мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасының мақсаты- құзыреттіліктерді қалыптастыруға негізделген білім беруді іске асыру және есеп және аудит саласына жоғары білімді, бәсекеге қабылетті, құзыретті, тәжірибеге бағытталған кәсіби маманды, көптілді және жан-жақты мәдениетті, таңдаған кәсіби саласында көпбасшысы болуға қабылетті, еңбек нарығының талаптарына сай бәсекеге қабылетті тұлғаны даярлау.

 

       6B04101 Экономика- білім  беру бағдарламасының мақсаты синайы ойлаушы, шығармашылық және функционалды құзыретті, экономика саласында кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерге ие болатын, өмір бойы білім алатын және еңбек нарығының замануи талаптарына сай жоғары білікті мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасының мақсаты- құзыреттіліктерді қалыптастыруға негізделген білім беруді іске асыру және экономика сферасына жоғары білімді, бәсекеге қабылетті, құзыретті, тәжірибеге бағытталған кәсіби маманды, көптілді және жан-жақты мәдениетті, таңдаған кәсіби саласында көпбасшысы болуға қабылетті, еңбек нарығының талаптарына сай бәсекеге қабылетті тұлғаны даярлау

 

 

       6В04104- Мемлекеттік және жергілікті басқару бағыты бойынша білім беру бағдарламасының басты мақсаты Университеттің миссиясы, академиялық саясаты мен стратегиялық даму жоспарына сәйкестірілген және бағдарламаның сыртқы ортаның негізге алынатын шарттарына сәйкес әлемдік нарықта  бәсекеге қабілетті білім беру өнімі ретінде орнын табуға бағытталған. Бағдарламаның негізгі мақсаты замануи экономикалық профілдегі, бәсекеге қабілетті, ұлттық және халықаралық деңгейдегі қазіргі кездегі кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарда қажет етілетін, кәсіби қызметінің серпіністі өзгеруші әлеуметтік жағдайларына тиімді бейімделетін, мемлекеттік басқару сферасындағы  білімдерді терең игерген, сынай ойлаушы, шығармашыл және функционалды құзыретті, басқару аясында кәсіби қызметін жүзеге асыруға қажетті құзыреттері қалыптастырылған, сонымен қатар өмір бойы білім алуға ынталанушы мамандар даярлау.

 

        7M04101 Экономика – Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы, академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспарына сәйкес келеді. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – қазіргі заманғы экономикалық профильді мамандарды, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, заманауи кәсіпорындармен мен халықаралық деңгейдегі нарықтық құрылымдар талап ететін, тереңдетілген,  бағдарламалау дағдылары мен қабілеттерге ие кәсіптік қызметтің динамикалық өзгеретін әлеуметтік жағдайларға тиімді бейімделе алатын мамандарды дайындау, сонымен қатар заманауи экономикалық салаларындағы ғылыми тұтастықпен маңызды зерттеу процестерін құратын, дамып  және бейімделе алатын мүмкіндіктері бар

 

       7M01702 –  Шетел тілі: екі шетел тілі Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен  академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның қарқынды сұраныстарына сәйкес, ҚР Ұлттық білім беру жүйесін дамыту, ғылым мен тәжірибенің жетістіктері, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде кәсіби тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға бағытталған білім алу үшін жағдай жасау. Шет тілін оқытудағы  білім беру бағдарламасының мақсаты лингвистикалық теориялардың әр алуан бағыттарын сын көзімен және шығармашылықпен ұғына білген, халықаралық қоғамдастық таныған және ҚР қоғам талаптарына жауап беретін деңгейде шет тілін ғылыми, педагогикалық, инновациялық тұрғыдан меңгерген педагогика ғылымдарының магистрін даярлау және қалыптастыру болып табылады.

 

       7M01311 Бастауышта оқыту педагогикасымен әдістемесі – Білім беру бағдарламасының басты бағыты университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, әлеуметтік және азаматты жауапкершілікке ие, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, білікті мамандар даярлауда бастауыш сынып оқушыларына субъективті іс-әрекетін және бастауыш сынып оқушыларының тұлғасын қалыптастыру мақсатында қоғам сұранысына сай жаңашыл, бәсекелестікке қабілетті педагог даярлау.

 

Жыл бойына факультет студенттерін талғампаздыққа, университет ішінде өзін-өзі ұстау, оқытушылар мен жақсы қарым-қатынас орнату, ішкі тәртіп ережелерін орындау, өмірдегі бар жақсыларын үйрету жұмыстары жүргізіледі.

Іс-шаралар

БП-216, ПП-216 топтарының «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік»- атты ашық тәрбие сағаты

БП-215,225 топтарының «Бақытым да, байлығым да денсаулық» – атты ашық тәрбие сағаты деңгейде өткізілді.

Профессор Байдыбекова Ерке Ізбасарқызымен «Әйел бақыты» атты кездесу кеші өтті.

Университетте ф.ғ.к. Ахмет Гунгор,  магистр Ахмет Қыймаз мырзалардың қатысуымен  «Түрік тілдері мен қазақ тілдерінің арасындағы байланысы» атты семинар өткізілді

 «English club» үйірме
«English club» үйірме атты ф.ғ.к. А.Сайфитдиновамен  басшылығымен жүргізіледі

«Жас талап» үйірмесі

Үйірме бағыты- Педагог мамандарды ғылымға баулу және шеберлікке бейімдеу. Жетекшісі: п.ғ.к. Еримбетова А.Т

Share this Page