Длимбетова Бакжан Сериковна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми еңбектері:

1 Results of the investigation of psychological influence on development of students motivation.  International Journal of Environmental and Science Education. -2016. –V/11. –Iss.8. –P.1711-1720.

2 Research of the problem of forming students motivation. Espacios. Scopus. -2017. –V.38. –Iss.25. –Article number 26.

3 Psychological study of  higher mental functions of  students with general underdevelopment of speech (GUS). Life Science Journal. -2014. –Vol.11. –Iss.11 s. –P.417-420.

Б.С. Длимбетова өзінің еңбек жолын 1997-1998 оқу жылында “Орыс тілі” кафедрасының оқытушысы болып бастады.М. Әуезов.

1998-2000 оқу жылдары Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің магистратурасында оқыды. “Филология магистрі” академиялық дәрежесі бойынша үздік диплом алды.

2000 жылдан 2006 жылға дейін “Практикалық орыс тілі” кафедрасының аға оқытушысы және Халықаралық Қазақ-Араб университетінің Филолого-педагогикалық факультеті деканының орынбасары қызметін атқарды.

2004-2007 оқу жылдары Е.Букетов ат.Қарағанды мемлекеттік университетінің аспирантурасында оқыды. 2007 жылы 13.00.08-Кәсіби білім берудің теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады (ғылыми жетекші п.ғ.д., профессор Шкутина Л. А.), педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

2006-2007 оқу жылында Оңтүстік Қазақстан Ашық университетінің оқу бөлімінің бастығы, Жоғары оқу орындары біріктірілгеннен кейін, 2007-2008 оқу жылында Халықаралық Гуманитарлық-Техникалық университетте тәрбие ісі жөніндегі проректор, 2008-2009 оқу жылында “Педагогика және психология” кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.

2009-2014 оқу жылдары “Мирас” университетінің “Педагогика және психология” кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді, оның басшылығымен осы жылдары “Дизайн” бакалавриат, “Педагогика және психология” магистратура мамандықтары бойынша құжаттар дайындалды және лицензиялар алынды; қосымша 2013-2014 оқу жылында Педагогикалық факультетінің деканы. 2009, 2010, 2011 жылдары “Мирас” университетінің қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы болды.

2014-2017 оқу жылдары Оңтүстік Қазақстан Педагогикалық университетінің Педагогикалық факультетінің деканы болды (қазір SILKWAY Халықаралық университеті), осы кезеңде университет институционалдық аккредиттеуден сәтті өтті және Длимбетова Б.С. ОҚПУ институционалдық аккредиттеудің 3, 4 стандарттарын әзірлеушісі болды. Сондай-ақ, осы жылдары сапа менеджменті жүйесі енгізілді және Б.С. Длимбетова факультеттер мен кафедралардың деканаттарына қатысты СМЖ құжаттамаларын әзірлеуші болды.

2017-2018, 2018-2019 оқу жылдары – SILKWAY Халықаралық университеті (бұрынғы Оңтүстік Қазақстан Педагогикалық университеті) “Педагогика және психология” кафедрасының меңгерушісі. Қазіргі уақытта Б.С. Длимбетованың басшылығымен бакалавриат және магистратура мамандықтары үшін барлық қажетті құжаттар дайындалды және лицензия алу бойынша жұмыстар жүргізілді: “Педагогика және психология”, “Дефектология”,  докторантура “Педагогика және психология”. Осы кезеңде “Педагогика және психология” бакалавриат ББ мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтті, 5 стандарттың әзірлеушісі болды және мамандандырылған аккредиттеуді өздігінен есептеудің барлық стандарттарына жетекшілік етті.

2019-2020 оқу жылы Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті Қашықтықтан білім беру факультет деканы.

2019 жылы 29 наурызда ” Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын тізілімге енгізу үшін білім беру бағдарламаларының паспортына сараптама жасау” Болон процесі және академиялық ұтқырлық Орталығының ҚР БжҒМ сертификатын алды. 20-дан астам Білім бағдарламаларына сараптама жүргізді.

“Педагогика және психология”, “Дефектология”, “Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” SWIU бакалавриат ББ әзірлеушісі және педагогикалық ғылымдар ББ комитетінің жетекшісі болып табылады.

Әр ЖОО-да жұмыс істеген кезінде жоғары оқу орындары басшыларының грамоталары мен алғыс хаттарымен марапатталды, кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейін 100-ден астам ғылыми мақалалар жарияланды. Оның ішінде 4 мақала Thomson Reuters, Scopus, ISI мәліметтер базасында реферацияланатын журналдарда жарияланды. Халықаралық және республикалық конференцияларға белсенді қатысады.

6 оқу құралын басып шығарды, 10-нан астам ПОӘК жасап шығарды, 30-дан астам магистранттарды дайындап шығарды.

Марапаттаулар:

 ҚР БжҒМ “Үздік педагог -2019”  атағынының иегері

Сертификаты:

ACADEMIC MOBILITY PROGRAM IN THE FRAME OF BOLOGNA PROCESS. 26-29 th Marth 2018, FRANCICK SKORINA GOMEL STATE UNIVERSITY. 72 academic hours. Сертификат.

 1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын тізілімге енгізу үшін білім беру бағдарламаларының паспортына сараптама жасау. ҚР БжҒМ, Болон процессі және академиялық ұтқырлық орталығы. Нұр-Сұлтан, 29 наурыз, 2019 ж. Сертификат.
 2. Жоғары кәсіби білім беру жүйесіндегі менеджмент. ҚР БжҒМ, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. 22 қазан – 02 қараша, 2018 ж. 72 сағат. Сертификат.
 3. Жоғары оқу орындарын сыртқы бағалау (аудит) рәсімі және өзін-өзі бағалау есептерін сараптау. БСҚТҚА. 14.01.2016 ж. Сертификат.
 4. Мамандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы. БСҚТҚА. 01.11.2016 ж. Сертификат.

6. Мамандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы. БСҚТҚА. 27.06.2017 ж. Сертификат.

Қашықтықтан білім беру технологиясы – білім алушы мен педагог қызметкердің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Білім туралы №319 Заңы. 1-Тарау, 1-бап, 38-пункт.

Желілік технология  –  компьютерлік желі құруға қажетті стандартты протоколдар, оның ішінде оқу материалдарын, студенттердің оқытушымен және бір-бірімен интерактивті өзара әрекеттесу формалары, сонымен қатар интернетті қолдануға негізделген оқу процесін басқару.

ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін ұсынылатын шарттар

1.Білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық-әкімшілік ақпараттары бар білім беру порталы;

2.Телекоммуникациялық желіге шығу мүмкіндігі бар жабдықтар (Интернет, спутниктік теледидар);

3.Мультимедиалық сыныптар және электрондық оқу залдары;

4.Оқу контенті;

5.Тестілеу кешені;

6.Оқытуды басқарудың желілік жүйесі (Learning Management System – LMS)

Қашықтан оқытудың ерекшеліктері

 • Икемділік. Білім алушы лекция, семинар түрінде жүйелі өтетін дәстүрлі сабақтарға қатысуы міндетті емес. Әрбір білім алушы таңдаған мамандығына қажетті білім мен игерілуі тиіс пәндерді, курстарды жеке қажеттілігіне қарай зерделейді.
 • Модульдік. Қашықтан оқыту бағдарламаларының негізін модульдік принцип құрайды. Модульдік принцип білім алушы зерделеген әрбір жеке пән немесе пәндер тобы, белгілі бір пәндік сала туралы бүтін түсінік қалыптастыруға негізделген. Бұл бір-біріне тәуелсіз оқу курстарынан топтық не жеке қажеттіліктерге жауап беретін оқу жоспарын түзуге мүмкіндік береді.
 • Параллельдік. Оқу процесі негізгі кәсіптік іс-әрекеттен (жұмыстан) ажырамай білім алуға мүмкіндік береді.
 • Қашықтылық. Оқу процесі білім мекемесі мен білім алушының тиімді білім алуына орналасқан мекен жайларының қашықтығына (сапалы байланыс жүйесінің бар болуы) тәуелсіз жүргізіле береді.
 • Үйлесімділік. Оқу процесі барысында білім беруші мен білім алушы білім беру мен білім алу технологиясын уақытқа тәуелсіз, яғни өздеріне ыңғайлы кесте және жылдамдықпен іске асыра алады.
 • Бұқаралық. Қашықтан білім алушылардың санына шектеу қойылмауына байланысты, бұл ерекшелікті кейде “көпшілікті қамтушылық” деп те атайды. Және ол білім алушылардың көптеген ақпараттық оқу көздеріне (электронды кітапханалар, берілгендер қоры, т.с.с.) қолжетімділігі, ақпараттық технологиялар немесе байланыс желілерінің көмегімен білім берушімен не өзара байланысқа түсе алуымен сипатталады.
 • Тиімділік. Бұл ерекшелік қашықтан оқытудың экономикалық тиімділігін анықтайды. Шетелдік қашықтан білім беру ұйымдарының зерттеулері бойынша қашықтан оқыту дәстүрлі оқытудан 10-50% аралығында арзан түседі. Мұның себептері, қолда бар оқу алаңдары мен ақпараттық технологиялардың техникалық құралдарын тиімді пайдалануында және білім алушылардың санының шектеусіздігінде. Мысалы, менеджерлердің кәсіби біліктілігін көтеру үшін IBM компаниясы қашықтан оқыту курсын және вебинарларды пайдалану арқасында жылына 24 миллион доллар үнемдеген. Білім алушылар үшін де, оқу құны 3 есеге таяу арзандаған ($400-дан $135-ға төмендеген), ал сонымен қатар оқу контентінің көлемі 5 есеге жоғарылаған, яғни біліктілік көтерушілердің оқу материалдарын игеру деңгейі жоғары көрсеткіш берген.
 • Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану. Қашықтан оқытуда көп жағдайларда заманауи үлгідегі ақпаратттық технологиялардың (компьютерлер, аудио-видео техникалар, телекоммуникациялық жүйелер мен құралдар, т.с.с.) пайдаланылуы.

Қай санаттағы білім алушыларға қашықтықтан
білім
бере аламыз?

Қашықтықтан білім беру оқу процесінің келесі мәселелерін тиімді шеше алады

Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы тобының нөмері

Білім беру бағдарламасы тобының атауы

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің бакалавриат бағдарламалары

Мамандырылған пәндер

1-ші пән

2-ші пән

6В01101

Педагогика және психология

Педагогика және психология

Биология

География

6В01301

Бастауышта оқыту педагогикасы  мен әдістемесі

Бастауышта оқыту педагогикасы  мен әдістемесі

Биология

География

6В01401

Музыкалық білім

Музыкалық білім

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

6В01402

Дене шынықтыру және спорт

Дене шынықтыру және спорт

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

6В01403

Кәсіптік оқыту

Кәсіптік оқыту

Кәсіптік оқыту

Кәсіптік оқыту

6В01501

Математика

Математика

Математика

Физика

6В01502

Химия

1.Химия

2.Биология

Химия

Биология

6В01503

Биология

Биология

Биология

Химия

6В01504

География

1.География

2.Тарих

География

Дүние жүзі тарихы

6В01505

Химия-биология

1.Химия

2.Биология

Химия

Биология

6В01506

Математика-информатика

1.Математика

2.Информатика

Математика

Информатика

6В01507

Физика-математика

1.Физика

2.Математика

Физика

Математика

6В01601

Тарих

Тарих

Дүние жүзі тарихы

География

6В01701

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі

Әдебиет

6В01702

Шетел тілі: екі шетел тілі

Шетел тілі: екі шетел тілі

Шетел тілі

Дүние жүзі тарихы

6В01703

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

1.Орыс тілі

2.Орыс әдебиеті

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

6В02102

Дизайн (Сәулет, Жарнама, Киім)

Дизайн (Сәулет, Жарнама, Киім

Дизайн (Сәулет, Жарнама, Киім

Дизайн (Сәулет, Жарнама, Киім

6В04101

Экономика

Экономика

Математика

География

6В04102

Есеп және аудит

Бухгалтерлік 

Математика

География

6В04103

Қаржы

1.Экономика

2.Қаржы

Математика

География

6В04201

Құқықтану

Құқықтану

Дүние жүзі тарихы

Адам.Қоғам.Құқық

6В05201

Экология

Экология

Экология

Экология

6В06101

Информатика

Информатика

Информатика

Информатика

6В06102

Ақпараттық жүйелер

1.Ақпараттық технологиялар және бағдарламалау

2.Компьютерлік және ақпараттық жүйелер

Математика

Физика

6В06103

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6В07501

Стандарттау және сертификаттау /салалар бойынша /

Стандарттау және сертификаттау /салалар бойынша /

Стандарттау және сертификаттау /салалар бойынша /

Стандарттау және сертификаттау /салалар бойынша 

ҚБТ-ға өтініш беру ережелері

1  –  Қадам

Білім беру бағдарламасы туралы шешім қабылдау керек?

Білім беру бағдарламасы

2  –  Қадам

Қажетті құжаттарды тапсырыңыз

 • Жалпы орта білім туралы аттестат, Орта арнаулы білім туралы диплом немесе Жоғары білім туралы диплом қосымшасымен (түпнұсқа);
 • ҰБТ немесе КТ сертификат (түпнұсқа);
 • Жеке куәлік көшірмесі;
 • Сурет 3х4 дана;
 • 086У медициналық анықтама;
 • 063-егу медициналық анықтама;
 • ХҚКО (ЦОН) мекен-жай туралы анықтама;

3  –  Қадам

Ауызша сұхбаттан өту(онлайн немесе ұялы телефонмен).

4  –  Қадам

Сәтті сұхбаттан кейін, біз сізге оқу туралы келісімшарт пен төлем туралы мәліметтерді жібереміз.

Жеңілдіктер

 1. Жетім балалар үшін -20% дан 100% дейін.
 2. Көп балалы отбасылар үшін -15%.
 3. Үздік куәлік, аттестатпен келгендер үшін -20%.
 4. Құрылтайшы гранты -100%.
 5. Оқу төлем-ақысын бірден толық төлегенде 10% көлемінде күндізгі оқу түрінде оқитын студенттерге жеңілдіктер беріледі.

Білім беру порталының ақпараттық-коммуникациялық моделі

Факультет ұжымы
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 444-1024x682.jpg
Длимбетов Сәкен Серікұлы – Бас администратор
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 6666-1024x682.jpg
Батырбекова Ақбол Әлімқызы – Әдіскер
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 7777.-1024x682.jpg

Қадір Саламат Еркінбекқызы
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 8888-1024x682.jpg
Курасбек Мадина Сейлханкызы
Байланыс ақпараттары

ХГТУ, Шымкент қаласы, Байтурсынова көш., 80. Қашықтықтан білім беру факультеті, 3-қабат, 312-каб.,

dlimss_777@mail.ru тел: 8 701 077 70 66, 8 778 600 55 88

Share this Page