Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында көзделген оқу пәндерінің көлемін, олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім.

Қорытынды аттестаттау 11(12)-сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтиханы болып табылады және бітіруші білім алған мектеп базасында өтеді.

Өткізу мерзімі: 2018 жылғы 29 мамыр – 9 маусым аралығында.

2018 жылғы қорытынды аттестаттауға 5 292 мектеп, 146 518 оқушы қатысады. Таңдау пәні ретінде биология пәнін – 45 146 оқушы, физика пәнін – 27 101, география пәнін – 32 663, ағылшын тілі – 12 914, француз тілін – 9, неміс тілін – 70, дүниежүзі тарихы пәнін – 17 349, әдебиет пәнін – 6 551, химия пәнін – 3 376, геометрия пәнін – 1 017, информатика пәнін – 322 оқушы таңдады.

Share this Page