imankul-nur@mail.ru/ June 10, 2021/ Жаңалыктар/ 19 comments

УНИВЕРСИТЕТТІҢ АТАУЫ ӨЗГЕРДІ

ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың жоғары білім беру сапасын арттыру жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында және де  Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен,  Шымкент қаласындағы  Халықаралық гуманитарлық – техникалық университет нен  М. Сапарбаев атындағы институттың басшылығы бірігу  туралы шешім қабылдады.

Екі жоғары оқу орнының бірігуі нәтижесінде 2021 жылдың 24 ақпанынан бастап  Орталық Азия Инновациялық университеті құрылды. Жаңа университеттің ректоры болып т. ғ. к. профессор А. С. Ажидинов тағайындалды.

Бұл шешім біздің елімізге қызмет ететін болашақ  мамандарды даярлау сапасын арттыруға, сонымен бірге оқу орынның  материалдық – техникалық базасын  нығайтуға бағытталып отыр. Осы ретте, университеттің професор – оқытушылар құрамын  және барлық кадрлық әлеуетті күшейту де, ірі ғылыми зерттеулер жүргізу үшін ғалымдардың күш-жігерін біріктіру де басты мақсаттардың бірі болып табылатынын айта кету керек.

Бүгінгі таңда ЖОО-ның білім беру қызметтерінің ішкі және сыртқы нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыру, халықаралық рейтингтерге қатысу,жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен жоғары білім беру мамандарын даярлау (екі дипломды білім беру) басты назарда екенін де ескерген жөн. Білім берудің сапасын жақсарту арқылы , біз болашағымыздың гүлденуіне, республикамыздың дамуына үлкен жол ашамыз. Екі оқу ордасын біріктіру арқылы біз білім беру бағдарламаларының сапасын жақсартуды көздеп отырмыз. Ол үшін шетелдік тәжірибелерді қолдана отырып, шетелдік топ менеджерлерді, профессор оқытушыларды  тарту үшін мүмкіндіктерді кеңейту. Біздің білім алушыларымызды шетелдік оқу орындарымен тәжірибе алмасу, оқыту, конференциялар мен форумдарға қатыстыруды да жолға қоямыз. Жаңа  Орталық Азия Инновациялық Университеті бакалавриаттың 15 бағыты және магистратураның 5 бағыты бойынша кадр дайындайды. Білім алушылар контингенті 9 мыңнан астам білім алушысы бар оқу ордасында   475 магистрант білім алады.  Университетте 400-ден астам профессор-оқытушыларымыз  жұмыс істейді.

2020 жылғы түлектердің жұмысқа орналасуы жалпы университет бойынша 80 пайыздан жоғары көрсеткішті көрсетсе,  педагогикалық кадрларды даярлау,жұмысқа орналасу көрсеткіші  90 пайыздан жоғары болғанын да мақтанышпен айта кету керек.

Университеттің жалпы ауданы 32 мың ш. м. құрайтын 6 оқу корпусы, 400 орындық екі жатақхана мен 4 жабық спорт залы, 2 жабық спорт ғимараты бар. Сонымен бірге  жабық жүзу бассейні мен тренажер залы сондай-ақ, қала сыртында  оқу – жаттығу лагері бар.

БІЗДІҢ УНИВЕРСИТЕТТІ ТАҢДАУДА МӘН БЕРЕТІН БАСТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР

ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев –  жоғары оқу орындарында білім беру сапасын арттыру мәселесін көтергені белгілі. Біздің Орталық Азия Инновациялық университеті осы талаптарға толықтай жауап береді.

 Құрметті талапкер! Сіздің таңдауыңыз не үшін бізге түсуі керек екенін тарқатып айтып берейік:

 1. Біз елімізде қызмет ететін болашақ  мамандарды даярлау сапасын арттыруға үлкен мән беретін бірден бір жоғары оқу орындарының біріміз. Сол себепті де оқу орынның  материалдық – техникалық базасын  нығайтуға көп көңіл бөлдік. Университеттің жалпы ауданы 32 мың ш. м. құрайтын 6 оқу корпусы, 400 орындық екі жатақхана мен 4 жабық спорт залы, 2 жабық спорт ғимараты бар. Сонымен бірге  жабық жүзу бассейні мен тренажер залы сондай-ақ, қала сыртында  оқу – жаттығу лагері бар.Түрлі ғылыми бағыттағы зертханалармен жабдықталған.

 2. Екінші артықшылыққа –  университеттің профессор – оқытушылар құрамынын жатқызайық. Сіздердің теориялық білімдеріңіз бен практикалық зерттеулеріңізді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, сапалы біліммен қамтамасыз ететін нақ осы профессор – оқытушылар құрамы.

 3. Бүгінгі таңда ЖОО-ның білім беру қызметтерінің ішкі және сыртқы нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыру, халықаралық рейтингтерге қатысу,жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен жоғары білім беру мамандарын даярлау (қос дипломды білім беру) басты назарда екенін де ескерген жөн. Біздің тағы бір артықшылығымыз ол – шетелдің жоғары оқу орындарымен бірлесе қос дипломды білім беру. Яғни бірден екі мемлекеттің дипломына ие болу мүмкіндігі. Біздің білім алушыларымызды шетелдік оқу орындарымен тәжірибе алмасу, оқыту, конференциялар мен форумдарға қатыстыруды да жолға қойдық.

 4. Орталық Азия Инновациялық Университеті бакалавриаттың 15 бағыты және магистратураның 5 бағыты бойынша маман дайындайды.Бакалавриаттың 36 және Магистратураның 7 білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдайды.

 5. Жұмысқа орналасуға ықпал етуді – келесі артықшылық деп бағалаңыз.

Түлектердің жұмысқа орналасуы жалпы университет бойынша 80 пайыздан жоғары көрсеткішті көрсетсе,  педагогикалық кадрларды даярлау,жұмысқа орналасу көрсеткіші  90 пайыздан жоғары екенін  мақтанышпен айта кету керек.

 1. Әскери кафедрада оқу мүмкіндігін де 6 – артықшылық деп белгілеңіз.

Құрметті түлектер! Президентіміздің талаптарына сай келетін, кәсіби маман дайындауда алдыңғы қатардағы оқу орынын таңдаңыз. Сапалы білім – болашақтың кепілі.

 НАЗВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ИЗМЕНИЛОСЬ

Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым  поставлены  задачи  для выполнения по повышению качества высшего образования и при поддержке Министерства образования и науки Международный гуманитарно-технический университет в Шымкенте и институт им. М. Сапарбаева руководство  решило объединиться.

В результате слияния двух университетов 24 февраля 2021 года был создан Центрально Азиатский инновационный университет.  Ректором  нового университета был назначен к.т.н. профессор А. С. Ажидинов.Это решение направлено на повышение качества подготовки будущих специалистов, обслуживающих нашу страну, а также на укрепление материально-технической базы вуза. Следует отметить, что одной из основных целей университета является усиление профессорско-преподавательского состава и всех человеческих ресурсов, а также следует отметить, что сегодня основной упор делается на повышение конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг, участие в международных рейтингах, подготовку специалистов высшего образования в ведущих зарубежных вузах (двойное образование). Повышая качество образования, мы проложим путь к процветанию нашего будущего и развитию нашей республики. Объединив два университета, мы намерены улучшить качество образовательных программ,объединение усилий ученых для проведения масштабных исследований. Для этого расширить возможности привлечения зарубежных руководителей коллективов, профессоров и преподавателей, используя зарубежный опыт. Мы также организуем для наших студентов обмен опытом с зарубежными университетами, участие в тренингах, конференциях и форумах. Новый центрально азиатский инновационный университет готовит кадры по 15 программам бакалавриата и 5 магистерским программам.В университете обучаются 475 магистрантов, контингент которых составляет более 9000 студентов. В университете работает более 400 профессоров и преподавателей.Следует с гордостью отметить, что уровень трудоустройства выпускников в 2020 году составляет более 80% по вузу в целом, а подготовка и трудоустройство преподавателей – более 90%.Общая площадь вуза составляет 32 тысячи квадратных метров.  Здесь 6 учебных корпусов, 2 общежития на 400 мест и 4 закрытых спортзала, 2 закрытых спортивных корпуса, а также закрытый бассейн и тренажерный зал, а также учебно-тренировочный лагерь за городом.         ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТАПрезидент Республики Казахстан К.К. Токаев  поднял вопрос повышения качества образования в высших учебных заведениях. Наш Центрально азиатский инновационный университет полностью отвечает этим требованиям.Уважаемые абитуриенты! Разрешите объяснить, почему ваш выбор должен прийти к нам:1. Мы – один из немногих вузов страны, который придает большое значение повышению качества подготовки будущих специалистов. Именно поэтому мы уделяем большое внимание укреплению материально-технической базы университета. Общая площадь вуза составляет 32 тысячи квадратных метров. Имеется 6 учебных корпусов, 2 общежития на 400 мест и 4 закрытых спортзала, 2 закрытых спортивных корпуса. Также здесь есть крытый бассейн и тренажерный зал, а также тренировочный лагерь за городом, он оборудован лабораториями различных научных направлений.2. Второе преимущество – это профессорско-преподавательский состав вуза. Именно преподавательский состав предоставляет вам качественные знания, позволяющие проводить теоретические знания и практические исследования.3. Следует отметить, что сегодня основной упор делается на повышение конкурентоспособности высшего образования на внутреннем и внешнем рынках, участие в международных рейтингах, подготовку специалистов высшего образования в ведущих зарубежных университетах (двойное образование). Еще одним нашим преимуществом является предоставление двойного диплома в сотрудничестве с зарубежными университетами. То есть возможность получить диплом сразу двух стран. Также мы организуем обмены нашими студентами с зарубежными университетами, обучение, участие в конференциях и форумах.4. Инновационный университет Центральной Азии готовит специалистов по 15 программам бакалавриата и 5 магистерским программам, принимает студентов по 36 программам бакалавриата и 7 магистерским программам.5. Оцените содействие занятости как следующий приоритет.Следует с гордостью отметить, что уровень трудоустройства выпускников в университете в целом составляет более 80%, подготовка преподавателей, трудоустройство – более 90%.6. Отметьте возможность обучения на военной кафедре как 6 приоритет.Уважаемые выпускники! Выбирайте ведущее учебное заведение, соответствующее требованиям нашего Президента в подготовке профессионалов. Качественное образование – залог будущего

THE NAME OF THE UNIVERSITY HAS CHANGED

In order to fulfill the instructions of the president of the Republic of Kazakhstan K. K. Tokayev to improve the quality of higher education, and with the support of the Ministry of Education and Science, the management of the M. Saparbayev Institute from the international humanitarian and Technical University in Shymkent decided to merge.

As a result of the merger of the two universities, the Central Asian Innovative University was established on February 24, 2021. The rector of the new university was appointed candidate of historical sciences, professor A. S. Azhidinov.

This decision is aimed at improving the quality of training of future specialists serving our country, as well as strengthening the material and technical base of the educational institution. At the same time, it should be noted that one of the main goals is both strengthening the teaching staff and the entire personnel potential of the University, and combining the efforts of scientists to conduct large – scale scientific research.

It should be noted that today the main focus is on increasing the competitiveness of universities in the domestic and foreign markets of Educational Services, participation in international ratings,training of specialists in higher education with leading foreign universities (dual-degree education). By improving the quality of education , we open a great way for the prosperity of our future and the development of our republic. By combining two universities, we intend to improve the quality of educational programs.                                 Expand opportunities to attract foreign top managers and professors using foreign experience. We also organize the exchange of experience, training, participation of our students in conferences and forums with foreign educational institutions. The new Central Asian innovative university trains personnel in 15 areas of Bachelor’s degree and 5 areas of Master’s degree. 475 undergraduates study in an educational institution with a contingent of more than 9 thousand students.  The university employs more than 400 faculty members.

          It should be noted with pride that the employment rate of graduates in 2020 in the university as a whole was more than 80 percent, and the training of teachers and employment rate was more than 90 percent.

          The university has 6 academic buildings with a total area of 32 thousand square meters, two dormitories for 400 places and 4 indoor sports halls, 2 indoor sports facilities.  There is also an indoor swimming pool and gym, as well as a training camp outside the city.

THE MAIN ADVANTAGES THAT WE ATTACH IMPORTANCE TO WHEN CHOOSING OUR UNIVERSITY

       As you know, the president of the Republic of Kazakhstan K. K. Tokayev raised the issue of improving the quality of education in higher educational institutions. Our Central Asian Innovative university fully meets these requirements.

 1. Dear Applicant, Let’s tell you in detail why your choice should fall on us:

 2. We are one of the only universities in the country that attaches great importance to improving the quality of training of future specialists. Therefore, we paid great attention to strengthening the material and technical base of the educational institution. The university has 6 academic buildings with a total area of 32 thousand square meters, two dormitories for 400 places and 4 indoor sports halls, 2 indoor sports facilities. There is also an indoor swimming pool and gym, as well as a training camp outside the city. It is equipped with laboratories of various scientific directions.

     The second advantage is the teaching staff of the University. It is the teaching staff that will provide you with high – quality education that will allow you to carry out your theoretical knowledge and practical research.

 1. It should be noted that today the main focus is on increasing the competitiveness of universities in the domestic and foreign markets of Educational Services, participation in international ratings, training of higher education specialists with leading foreign universities (dual degree education). Another advantage of our work is the provision of dual-degree education in cooperation with foreign universities. That is, the possibility of obtaining diplomas from two countries at once. We have also established the exchange of experience with foreign educational institutions, training, participation in conferences and forums.

 2. Central Asian Innovative university trains specialists in 15 areas of Bachelor’s degree and 5 areas of Master’s degree.36 Bachelor’s degree programs and 7 Master’s degree programs are accepted for training.

 3. Evaluate employment promotion as the next advantage.

 4. It should be noted with pride that the employment rate of graduates in the university as a whole is more than 80%, the training of teaching staff, employment rate is more than 90%.

Also,  mark the opportunity to study at the military department as advantage

Dear graduates!

Choose the educational University, that meets the requirements of our president and is the leading in the training of a professional.

Quality education is the key to the future!

Share this Post

19 Comments

 1. Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!} {visit link|visit my webpage|visit here|visit|visit my website|visit our website|visit my web site|visit my website|Visit %domain_as_name%|visit my website

 2. Im excited to discover this web site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to look at new information in your web site.

 3. Качественные WordPress ссылки в комментариях от 5000 уник. доменов заказать здесь .

 4. I don’t need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, it’s nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least that’s what I thought until I came across Article Forge… Built by a team of AI researchers from MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an artificial intelligence (AI) powered content writer that uses deep learning models to write entire articles about any topic in less than 60 seconds. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article in less than 60 seconds! order here.

 5. Use artificial intelligence to cut turnaround time, extend your budget, and create more high-quality content that Google and readers will love. How It Works? WordAi is extremely fast and intuitive. Just enter your content, click rewrite, and in a matter of seconds, WordAi will rewrite an entire piece of content for you. WordAi comes up with different ways to express the same ideas by rewriting every sentence from scratch. This not only removes duplicate content, it also makes the rewritten content read completely naturally. Scale Your Business Make your entire content production process 10x more efficient. Use AI to create more high-quality, unique content that impresses clients and engages readers, all without having to put in more hours Register here and get a bonus.

 6. I was extremely pleased to discover this page. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to look at new information on your web site.

 7. canadian viagra online pharmacy – sildenafil 100mg england sildenafil in usa

 8. order generic prednisolone 5mg – neurontin 600mg without prescription order cialis for sale

 9. buy augmentin 625mg online cheap – oral augmentin 375mg tadalafil 10mg price

 10. sulfamethoxazole pills – viagra 100mg cost viagra 100 mg

 11. cephalexin uk – erythromycin 500mg for sale buy erythromycin 250mg sale

 12. order fildena 100mg pill – sildenafil canada buy ivermectin 3mg for humans

 13. oral budesonide – antabuse 250mg over the counter generic disulfiram 500mg

 14. order ceftin 500mg generic – order tadalafil sale brand cialis 20mg

 15. ampicillin 250mg price – cipro 500mg cost cost cialis 10mg

 16. amoxil for sale online – purchase zithromax without prescription vardenafil order

 17. stromectol pill price – purchase ivermectin levitra ca

 18. order doxycycline 100mg online – order doxycycline generic order tadalafil sale

 19. cialis 20mg ca – express pharmacy provigil 200mg pill

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*
*